Dag: 11 oktober 2022

  • Kåbdalis Fiberprojekt – Viktig Information 11/10

    På grund av rådande omständigheter gällande fiberutbyggnaden i Kåbdalis så ser vi ingen annan möjlighet än att färdigställa och driftsätta nätet tidigast sommaren 2023. Dom pågående arbeten med E45 i Kåbdalis har gjort att Trafikverket inte kunnat ge sitt godkännande för vår kanalisation. Detta har i sin tur orsakat att vi inte kan genomföra dom…