Färdigt Projekt:


Haraudden


Projektet med att bygga och ansluta Haraudden till stadsnätet blev klart 2021.

Antal anslutna & förberedda: 11 st