Färdigt Projekt:

Haraudden

Projektet med att bygga och ansluta Haraudden till stadsnätet blev klart 2021.

Antal anslutna & förberedda: 11 st