Om du redan bor i ett område där fibernätet är utbyggt och vill ha en anslutning.

Ibland är det svårt att förstå dom olika termerna som används inom IT. Förtätning är dock en logisk term när man tänker på det. Allt blir ”tätare”.

Inom tätorter och byar där fibernätet redan är byggt så utförs dessa så kallade ”förtätningar”. Vi bygger helt enkelt vidare på det redan befintliga nätet och ansluter ditt hus eller stuga till närmsta anslutningspunkt. 

Avstånd till anslutningspunkten samt markförhållanden påverkar priset rätt så mycket för denna typ av anslutning, så det är högst individuell vad den totala kostnaden landar på. På grund av detta så görs individuella kalkyler som sedan presenteras innan något beslut om att genomföra anslutningen behöver göras.

Om du skickar in en intresseanmälan via formuläret här nedan så kommer en tekniker att ta kontakt med dig och informera om ditt pris och dina möjligheter till anslutning.