Dom vanligaste frågorna…


Kan jag ha fiber till min fastighet?


Även om vi bygger ut fibernätet på dom flesta ställen i Jokkmokks Kommun så är det ändå inte garanterat att vi kan leverera vår fiber till dig.

Begränsande faktorer som avstånd till teknisk utrustning, kostnad och terräng kan försvåra eller göra anslutning till fibernätet svårt eller omöjligt att genomföra.

Ett exempel vi stöter på är att någon bor långt från anslutande väg eller långt från den övriga bebyggelsen. Många gånger går det ändå att ordna, men ibland blir kostnaden för anslutningen helt enkelt för hög för att kunna genomföras,
helst om det är få inom samma område som vill få en anslutning.

Om vi ser att anslutningen blir svår att genomföra så kommer vi att kontakta vederbörande och informera om läget, men många gånger så upptäcks detta först efter entreprenören påbörjat sin planering och deras personal är på plats.

Det är förstås beklagligt att sådana situationer uppstår och som tur är händer det väldigt sällan. Dock drabbar nyheten att fiberanslutning inte är möjlig lika hårt för det. En tröst, om än liten, är att vi gör vårt yttersta för att
lösa dessa situationer när dom uppstår.