Färdigt Projekt:

Lyckan

Projektet med att bygga och ansluta Lyckan till stadsnätet blev klart 2021.

Antal anslutna & förberedda: 2 st