Färdigt Projekt:


Lyckan


Projektet med att bygga och ansluta Lyckan till stadsnätet blev klart 2021.

Antal anslutna & förberedda: 2 st