Färdigt Projekt:

Östansjö

Projektet med att bygga och ansluta Östansjö till stadsnätet blev klart 2021.

Antal anslutna & förberedda: 9 st