Planerade Utbyggnader & Projekt


Det är mycket på gång i bakgrunden. Saker som kanske aldrig kommer igång på grund av bristande intresse. Här nedanför kan du få en snabb överblick vad som står på ”bakom kulisserna”.


Fiberutbyggnad


På följande ställen finns det planer på att bygga ut fibernätet. Frågan är bara om det finns tillräckligt med intresserade? Om du bor på någon av följande platser, passa på att skicka in en 
Intresseanmälan. 

Siffrorna nedan uppdateras för att visa projektstatusen. När senaste uppdatering skedde står under varje plats.

Observera att antal utskick bara finns för statistiken, flera utskick kan göras till samma fastighet om det är flera delägande parter. Antal utskick är
inte lika med potentiellt intresserade.


Björkholmen


 • Uppdaterad: 2022-12-12 • Antal utskick: 52 • A-paket: 12 • K-paket: 8


Klubbudden


 • Uppdaterad: 2022-11-21 • Antal utskick: 7 • A-paket: 3 • K-paket: 0


Njavve


 • Uppdaterad: 2023-11-01 • Antal utskick: 64 • A-paket: 6 • K-paket: 13Årrenjarka


 • Uppdaterad: 2022-11-16 • Antal utskick: 7 • A-paket: 3 • K-paket: 0


Tjåmotis


 • Uppdaterad: 2022-12-22 • Antal utskick: 94 • A-paket: 6 • K-paket: 6


Tjatjisbäcken


 • Uppdaterad: 2022-11-17 • Antal utskick: 15 • A-paket: 8 • K-paket: 4Uhtsaluokta


 • Uppdaterad: 2022-12-12 • Antal utskick: 57 • A-paket: 18 • K-paket: 17