Färdigt Projekt:


Strömnäs


Projektet med att bygga och ansluta Strömnäs till stadsnätet blev klart 2021.

Antal anslutna & förberedda: 7 st