Vanliga frågor…


Vad kostar det att ansluta sig till stadsnätet egentligen?


En av dom vanligaste frågorna som vi får berör vad det egentligen kostar att ansluta sig till Jokkmokks Stadsnät. Svaret är att det beror på hur möjligheterna ser ut och avståndet till närmsta anslutningspunkt. Låt oss förklara närmare.


Nytt fibernät


I det fall du vill ansluta ditt hus eller stuga till ett fibernät som är tänkt att byggas, så baseras priset på hur många som är intresserade och hur svårt det aktuella området är att nå.

Mellan tumme och pekfinger så hamnar priset oftast på runt 18.000 kr (plus moms) men kan bli något dyrare eller billigare beroende på omständigheterna.

Pris meddelas alltid innan projekten startar och innan man skriver på något avtal så får man chansen att ta ställning till det aktuella priset.


Förtätning av fibernätet


Inom tätorter och byar där fibernätet redan är byggt så utförs så kallade ”förtätningar”. Med det menas att vi bygger vidare på det redan befintliga nätet och ansluter ditt hus eller stuga till närmsta anslutningspunkt.

Avstånd till anslutningspunkten samt markförhållanden påverkar priset rätt så mycket för denna typ av anslutning, så den är högst individuell.

Skicka in en intresseanmälan via Jokknet.se så tar en tekniker kontakt med dig om dina möjligheter till anslutning.


Passiv till aktiv anslutning


Om du redan har ett hus eller en stuga som är förberedd för fiberanslutning, så kallat K-paket, så är det den gällande anslutningsavgiften samt inkopplingsavgiften som styr vad slutsumman hamnar på.

Detta är, precis som förtätningsarbeten, högst individuellt och därför kan vi inte ge ett direkt pris. Rent generellt är det billigare att ansluta sig via ett A-paket istället för att välja ett passivt (K-paket).

Om du vill aktivera din passiva anslutning så kan du ta kontakt med oss så hjälper vi dig med detta.