Kåbdalis Fiberprojektet – Arbetet fortgår

Hej alla.

Nu har jag lite mer information att dela med mig av till er. Just nu händer det mycket i Kåbdalis och ”i stridens hetta” har jag lätt att glömma bort att dela med mig till alla som sitter och väntar på besked. Här kommer allt som pågår i korthet.

Ström till den nya teknikboden
Vi är glada över att meddela att strömförsörjningen till vår nya teknikbod nu är inkopplad. Detta är ett viktigt steg för att vi ska kunna driftsätta fibernätet och har varit på paus ett tag då vi har haft lite bekymmer med Vattenfall, som skickat våra handlingar till fel adress. Ett lätt misstag som dessvärre ledde till ytterligare fördröjningar. Men nu är problemen lösta och vi kan åter igen fokusera på färdigställandet av fibernätet.

Reparation av trasig fiberkanalisation
Vi har också påbörjat arbetet med att laga den trasiga fiberkanalisationen i området. Vi är fast beslutna att åtgärda dessa problem snabbt för att säkerställa att fibernätet kan driftsättas så fort som möjligt. Vi har därför utökat arbetsstyrkan med ytterligare en grävmaskin som kommer att arbeta från morgon till kväll. Vi har dock upptäckt att på grund av skadorna som uppkommit så har vi även fått in sten, jord och annan smuts i kanalisations-slangarna. Dessa måste förstås rengöras innan vi kan påbörja arbetet med att blåsa in fiber. Ett extra arbete som vi räknade med, men inte trodde skulle vara så omfattande.

Vem är ansvarig för skadorna?
Jag har fått frågor om hur vi ställer oss till att vår kanalisation skadas av annan verksamhet i området. Jag vill bara säga att det andra alternativet som fanns och vi fick förhandla oss från med Trafikverket, var att skjuta på fiberbyggnationen till sommaren 2024 i stället. med färdigställande vintern 2024. Detta kändes inte lockande för någon part. Dels arbetar vi efter ett väldigt pressat tidschema med många andra projekt som behöver färdigställas i tid, dels finns det många kunder i Kåbdalis som är beroende av en stabil och framförallt fungerande Internetuppkoppling.

Prioriteringen från vår sida har således varit att kunna driftsätta fibernätet så snart som möjligt, även om vi varit tvungna att arbeta ”i kors” med andra entreprenörer i Kåbdalis under 2022-2023. Det är tack vare våra skickliga entreprenörer, som arbetat hårt och många timmar övertid, som vi trots allt kan se mållinjen, även om den är i horisonten ännu.

Fiberblåsning på gång
Så snart som den trasiga kanalisationen är reparerad och rengjord så kommer vi att påbörja fiberblåsningen i Kåbdalis. Detta är en spännande process som kommer att markera det sista steget i fiberprojektet innan driftsättningen slutligen kan genomföras. Vi hoppas att det tidigare steget gör att denna specifika del av projektet går blixtrande snabbt och att det inte ska uppstå några bekymmer.

När är det igång?
Målsättningen har varit att fibernätet skulle vara klart vecka 42, men på grund av problemen med kanalisationen så har jag räknat med att detta har flyttats ungefär 2 veckor framåt till vecka 44. Notera dock att detta enbart är ett uppskattat datum, eftersom vi fortfarande inte har gått igenom all kanalisation och problem som vi inte ännu upptäckt fortfarande kan finnas. Siktet är inställt på vecka 42, trots motgångarna.

Jag kommer som vanligt att hålla er uppdaterade om läget och skriva mer så fort det finns information att dela.

Med vänliga hälsningar/best regards
Varrudagáj/ Ustitlaš dearvvuođaiguin

Urban Fjellström
IT Projektledare
Telefon: 0971-17168
urban.fjellstrom@jokkmokk.se


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *