Ett av dom största problemen jag råkar ut för när det gäller att genomföra dessa stora fiberprojekt, är att intresset är för lågt för att dom ska bli ekonomiskt genomförbara. Men det beror oftast inte på att det saknas intresse, orsaken är att väldigt många väntar med att meddela sitt intresse till sista stund.

Ett exempel där detta hänt tidigare är Kåbdalis, där vi påbörjade projektet trots att dom ekonomiska förutsättningarna inte riktigt var på plats. När våra grävmaskiner började arbeta på området så gick telefonen varm och siffrorna på intresserade gick upp med nära på det dubbla. Detta är förstås väldigt trevligt och motivationen ökar i takt med att vi märker att många är intresserade av en fiberlösning.

När det gäller Kvikkjokk så har många visat sitt intresse och i skrivande stund så är det 35 A-paket (aktiva) anslutningar i min lista. På andra plats i intresse är Uhtsaluokta med 18 st A-paket. Detta är dom två områden där intresset är störst, dessvärre.

Tjatjisbäcken har 8 st intresserade, Tjåmotis har 6 st, Klubbudden har 6 st, Njavve har 5 st och Årrenjarka har 3 st.

Ekonomiska förutsättningar
Vi vill förstås ansluta så många som möjligt efter vägen upp mot Kvikkjokk, vilket är slutdestinationen. Problemet är att varje lokalt fibernät kostar mellan 300.000-935.000 kr att bygga, utan ledningskostnader och teknisk utrustning, vilket tillkommer på priset.

Med tanke på att varje anslutning kostar 22.500 kr (inkl.moms) och ligger till grunden för budgeten i projektet så blir det väldigt svårt att motivera att bygga ut fibernätet där intresset är lågt. Tjåmotis, till exempel, trodde jag skulle vara ett ställe med många intresserade. Att bara 6 personer visat sitt intresse överraskade mig, men totalt sett är det betydligt lägre intresse än jag först trodde.

Dom ”dolda” kostnaderna ger ny aspekt
Problemet som jag ställts inför dom senaste dagarna är att kostnaderna för byggnationen av fibernätet har skenat iväg. Detta beror till stor del på att jag nu fått svar på kostnader i många olika momenten som behöver genomföras. Det är förstås inte helt kartlagt vad slutsumman hamnar på och flera av posterna saknar kostnader fortfarande. ”Dolda” kostnader som besiktningar av ledningsnät, ledningsrätter och marktillstånd har rusat iväg och skapat en väldigt annorlunda bild över hur ekonomin i projektet egentligen ser ut.

Trots att siffrorna fortfarande kan vända och möjligheterna att söka pengar via andra källor kan lösa eventuellt överstickande kostnader, så pratar vi fortfarande om ett underskott som det ser ut i dagsläget.

Det ser inte ljust ut
Som ni förstår, med ovanstående information, så ser det inte bra ut för projektets möjlighet att genomföras. Om det inte skulle gå vägen så är det förstås väldigt tråkigt, men då får vi helt enkelt börja om och ta nya tag för att lösa problemet på ett annat sätt. I och med att projektet har statligt stöd så går det inte att skjuta in pengar från olika håll riktigt hur som helst, vilket i sin tur gör att möjligheterna blir mindre, men dom är aldrig obefintliga.

Hoppet finns ännu
Jag har fortfarande hoppet uppe om att dom som sitter och väntar på att ”Internet ska komma utanför dörren”, skickar in en intresseanmälan och på så sätt bidrar till att projektet får en möjlighet att genomföras till att börja med.

Det är inte läge att avvakta och se vad som ska hända. Om alla väntar på att någon annan ska ta initiativet så blir det inget i slutänden.

Uppdateringar kommer
Jag kommer givetvis att fortsätta uppdatera om läget med fiberprojektet mot Kvikkjokk, samt alla övriga projekt.

Jag uppmanar samtidigt alla som brinner för detta projekt att sprida informationen via sociala medier, direkt med grannarna och annat som kan hjälpa till att få upp intresset.

Länka gärna till hemsidan http://utbyggnad.jokknet.se så att alla kan följa med och se vad som händer.

Det går förstås alltid att höra av sig till mig om det är några frågor och funderingar.

Med vänliga hälsningar/best regards
Varrudagáj/ Ustitlaš dearvvuođaiguin

Urban Fjellström
IT Projektledare
Telefon: 0971-17168
urban.fjellstrom@jokkmokk.se


Kommentarer

2 svar till ”Kvikkjokk fibernät uppdatering!”

 1. Profilbild för Johanna Lindberg
  Johanna Lindberg

  Gäller denna kommentar även Björkholmen?

  1. Hej Johanna.

   Nej. Björkholmen är inte inräknad i ovanstående text. Det beror dels på att kostnaden betydligt mindre, då vi redan har en befintlig kanalisation (rör) som Vattenfall förberett när dom byggde om ledningsnätet där. Samtidigt har vi i skrivande stund 12 stycken som vill ha A-paket i Björkholmen, vilket jag hoppas räcker en bit på vägen.

   Det är fortfarande saker som markupplåtelseavtal, ledningsrätter och annat som måste vara på plats för att projektet ska kunna genomföras. Jag kan bara säga att jag hoppas att dessa kostnader inte överstiger vår budget. Jag har inte fått något kostnadsförslag för dessa moment ännu, vilket påverkar alla ställen där vi tänkt hänga fiber istället för att gräva ned den i backen.

   Jag arbetar på många fronter för att försöka färdigställa projekten i tid och Björkholmen ligger på min ”att göra” lista. Uppdateringar specifikt för Björkholmen kommer när jag är framme på den punkten. =)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *