Tomtgrävningar i Kåbdalis – Viktig Information!

Denna information är till boende i Kåbdalis som beställt en fiberanslutning (K- eller A-paket) till fastigheten!

Under det föregående året observerades det att vissa boende inte fullföljde sina grävningsåtaganden i tid, vilket resulterade i att vi inte kunde genomföra anslutningen till de berörda fastigheterna. Detta skapade inte bara förseningar utan också extra kostnader och besvär för alla inblandade parter.

Vi vill därför påminna om att det är av yttersta vikt för kunder i Kåbdalis, som inte redan gjort detta, att vara medvetna om att färdigställa sina tomtgrävningar för fiberanslutningen så snart som möjligt när underlaget tillåter. Detta är en nödvändig åtgärd för att vår entreprenör ska kunna slutföra projektet effektivt och utan förseningar.

För att undvika en upprepning av förra årets situation så kommer vi att behöva agera annorlunda i år.

Om vi stöter på fastigheter där denna grävning inte har utförts, trots uppmaningar, kommer vi att tvingas göra en avlämning vid tomtgränsen och gå vidare till nästa fastighet istället. Detta innebär att fastigheter där grävningen inte utförts i tid kommer att klassificeras som ”förberedd för fiberanslutning”, en så kallad avlämning. Fastigheten kommer alltså inte bli ansluten och man kommer behöva ansöka om ”förtätning” för att kunna få fiberanslutningen färdigställd.

Detta gäller även passiva anslutningar (K-paket) där grävningen inte är utförd.

Vår entreprenör påminner dig!
Även om du skulle missa detta inlägg så kommer vår entreprenör att påminna dig, via SMS, E-post eller samtal. Det som är skillnaden i år är att om du inte utför tomtgrävningen i tid, trots uppmaning, så kommer dom att hoppa över fastigheten och gå vidare.

Vi kommer inte att kunna vänta eller hoppa fram och tillbaka mellan kunder som tidigare år, då vi helt enkelt inte har tid längre. Det är därför av yttersta vikt för din anslutning att du är redo att agera när entreprenören hör av sig.

Inget hus, ingen fiber!
Vi vill samtidigt påminna dom som tagit aktiva paket (A-paket), men inte har någon fastighet på sina tomter ännu, att vi i sommar kommer att behöva göra avlämningar och klassa även dessa tomter som ”förberedda för fiber” om vi inte kan fullfölja anslutningen som bestämt. Detta medför i sin tur att man som fastighetsägare kommer att behöva ansöka om att hamna i ett så kallat förtätningsprojekt i framtiden för att få en aktiv anslutning.

Hur mycket kostar en förtätning?
Avstånd till anslutningspunkten samt markförhållanden påverkar priset mycket för denna typ av anslutning, så det är högst individuellt vad den totala kostnaden landar på.

På grund av detta så görs individuella kalkyler av våra entreprenörer som sedan presenteras innan något beslut om att genomföra anslutningen behöver göras.

Rent generellt så brukar en förtätning bli dyrare än att ansluta sig under projekttiden, vilket kan vara viktigt att tänka på.

Detta är ett viktigt meddelande, men långt i förväg!
Vi uppmanar alla att ta detta meddelande på allvar. Även om snön ligger meterdjup över Kåbdalis ännu och det inte känns aktuellt att gräva något just nu, så är det viktigt att planera in detta i tid och helt enkelt få det gjort när möjligheten finns.

Fiberprojektet i Kåbdalis måste avslutas nu i sommar och våra entreprenörer kommer att gå snabbt framåt för att lyckas med detta. Detta är därför en viktig påminnelse till alla kunder om att deras medverkan och samarbete är avgörande för projektets framgång, men kanske allra helt för deras egen anslutnings skull.

Genom att agera snabbt och ansvarsfullt när det är dags att gräva så kan vi tillsammans säkerställa att Kåbdalis blir en ännu mer uppkopplad och framtidssäker bygd, samt att hela projektet kan färdigställas.

Tack för att du läst denna information. Nu ser vi fram emot ett snabbt och smidigt färdigställande i Kåbdalis, så att vi kan börja fokusera på nya områden i Jokkmokks Kommun.

Med vänliga hälsningar/best regards
Varrudagáj/ Ustitlaš dearvvuođaiguin

Urban Fjellström
IT Projektledare
Telefon: 0971-17168
urban.fjellstrom@jokkmokk.se


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *