Uppdaterad tidsplan Kåbdalis!

Idag har jag suttit i möte med alla våra entreprenörer i Kåbdalis, för att försöka fastställa hur vi ligger till och hur mycket den senaste tidens problematik har ställt till det för våra tidsplaner. Alla har varit försiktigt positiva och vill förstås att arbetet med driftsättningen ska bli så snabb och smidig som möjligt. Det vi kommit fram till är att det fortfarande finns många delar i vår kanalisation som är i okänt skick, vilket skapar osäkerhet i planeringen framöver.

Jag pratar främst, men inte uteslutande, om Backbyn i Kåbdalis. Där har stora arbeten pågått sedan kanalisation lades på plats i samarbete med Vattenfall för några år sedan. Skicket på individuella dukt-slangar mot fastigheter är okänt då inga stugor existerade när kanalisationen anlades, men nu har dykt upp i efterhand. Arbeten med grunder och annat kan snabbt ha skadat eller klämt dessa slangar och gör det i så fall svårt för vårt fibergäng att ta sig fram nu i vinter. Detta borde bara påverka individuella anslutningar och inte hela området, kan jag nämna.

Vi har också viss oro över själva Kåbdalis byn, där dom största arbetena har pågått under året. Ombyggnationer av avlopp, vatten, ström, diken, brunnar och vägar har alla påverkat och i flera fall skadat vår kanalisation. Dom flesta problem ska förstås vara fixade. Vi har haft tekniker på plats som lagat felen där dom upptäckts, men det kan hända att något blivit skadat eller klämt utan att man märkt det. I vissa fall så behöver vi inte ens ha brott på en kanalisation, utan bara att den är klämd så pass att vi inte kan få in någon fiber i den. Sådana problem kan vara svåra att hitta och åtgärda, även på sommaren.

För oss skulle en sådan situation vara rent katastrofal, då det är svårt att göra något åt det just nu. Allt är fruset och det är lätt att vi skadar närliggande ledningar och slangar om vi försöker laga vår egen utrustning. Detta är förstås ett scenario som vi försöker att inte tänka på just nu, eftersom vi gärna vill tro att alla problem med kanalisationen är under kontroll.

Det är en oerhört svår situation att beräkna tidsmässigt för alla inblandade parter, vilket gör att alla beräknade tider som vi kan få fram är rena gissningar baserat på hur vi hoppas att allt ser ut i marken. Just nu ser det ut som att den tidigare prognosen på vecka 44 (denna vecka) inte kommer att kunna hållas. Problemen med kanalisationen vi upplevde förra veckan har skjutit på arbetet i ganska exakt en vecka, samtidigt som tidigare problematik redan skjutit fram arbetet några dagar för en del av fibergänget.

Vår senaste prognos är att vi kan börja driftsättningen i slutet av vecka 45, om allt går vägen. Det troligaste scenariot är dock att driftsättningen påbörjas i mitten av vecka 46. Detta är enbart en tumvisning och det kan gå snabbare om inga problem uppstår, men samtidigt dröja längre om vi stöter på ännu fler okända problem.

Innan jag avslutar så vill jag passa på att tacka alla som hört av sig med positiva hälsningar under dom senaste veckorna. Det är jätteroligt att höra att vårt arbete uppskattas och att så många förstår svårigheterna vi stött på den senaste tiden. Jag kan garantera att alla arbetar riktigt hårt för att allt ska komma igång så fort som möjligt. Jag är samtidigt övertygad att alla positiva människor som uppskattar vårt arbete gör att arbetet går extra snabbt. 😄

Som vanligt finns jag till hands om det uppstår några frågor och funderingar. Skicka gärna dessa via E-post så återkommer jag så fort som möjligt. Jag kan vara lite svår att få tag på via telefon stundvis.

Med vänliga hälsningar/best regards
Varrudagáj/ Ustitlaš dearvvuođaiguin

Urban Fjellström
IT Projektledare
Telefon: 0971-17168
urban.fjellstrom@jokkmokk.se


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *